Λογοθεραπεία με PRT

You are currently viewing Λογοθεραπεία με PRT

Η επικοινωνία είναι κομμάτι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη μας ως κοινωνικά όντα και ο λόγος αποτελεί μια απ’ τις πιο θεμελιώδεις λειτουργίες για να επικοινωνούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Η λογοθεραπεία είναι μια επιστήμη, που μελετά και παρεμβαίνει στις δυσκολίες λόγου, επικοινωνίας, ομιλίας, μάσησης και κατάποσης, είτε σε ενήλικες είτε σε παιδιά.


Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, το οποίο εντάσσεται σε πρόγραμμα λογοθεραπείας έχει διαγνωστεί με Αυτισμό και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Μία μέθοδος θεραπείας αυτών των παιδιών είναι η Εκπαίδευση Καίριων Δεξιοτήτων (Pivotal Response Treatment).


Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην παροχή κινήτρων και στην αυθόρμητη έναρξη δράσεων από το παιδί. Τα αποτελέσματά της είναι εντυπωσιακά, καθώς επιτυγχάνονται βελτιώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής του παιδιού, όπως στην κοινωνικότητά του, στην επικοινωνία και στη συμπεριφορά. Στοχεύει στη μείωση των στερεότυπων συμπεριφορών και αυξάνει τις μαθησιακές δεξιότητές του.


Η μέθοδος PRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις τέσσερις, επιστημονικά βασισμένες, θεραπείες για τον αυτισμό και αποτελεί μία από τις ελάχιστες, τεκμηριωμένες επιστημονικά μεθόδους. Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών και την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ (National Research Council – National Academy of Sciences) είναι ένα από τα λίγα περιεκτικά προγράμματα θεραπείας – αντιμετώπισης του Αυτισμού και των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Σημαντικό, βέβαια, είναι ο λογοθεραπευτής που θα απευθυνθεί ο γονιός να κατέχει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, να έχει εμπειρία και να δίνεται μεγάλη σημασία στην πρώιμη παρέμβαση, και στην εξατομικευμένη προσέγγιση του ατόμου που έχει τη δυσκολία, καθώς και στην συνεργασία με το οικογενειακό του περιβάλλον.


του Θεμιστοκλή Σταφυλλίδη